Kiralama Sözleşmesi

İş bu sözleşmede ürün, kiralanan eşyayı; Kiraya Veren, ürünü kiraya veren tarafı; Kiracı, ürünü kiralayan tarafı temsil eder. Aşağıdaki hükümler Siz yani (“Kiracı”) ve TBH CO.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (“Kiralayan”) arasında https://www.thebridesbliss.com Web-sitesi aracılığıyla VEYA Ahmet Yesevi Mah. Piknik Cad No:6C Nilüfer/BURSA adresindeki showroomdan alacağınız kiralama hizmetinin tabi olacağı şartları ve hükümleri düzenlemektedir.

Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.Kiralanan ürünün iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır.

EĞER BU SÖZLEŞMENİN BÜTÜN HÜKÜMLERİNİN KABUL ETMİYORSANIZ
“ONAYLAMAYIN” ANCAK BU DURUMDA ÜRÜNLERİ KİRALAMANIZA İZİN VERİLMEYECEKTİR.

2- Kiracı, iş bu sözleşme ile online sipariş verdiği ürünü sipariş bildiriminde belirtmiş olduğu Talep Edilen Teslim Tarihinden itibaren 4 GÜN ELİNDE TUTMA HAKKINA SAHİPTİR. Bu sürenin sonunda belirtilen kargo şirketlerinde birine ürünün Kiraya Verene iletilmesi için teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
A)BURSA içindeki kargo gönderimleri için; Kargo Ücretleri KİRALAYAN MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır .Şirketimizin anlaşmalığı olduğu MNG KARGO ile gönderim ve geri alım yapılmaktadır. ÇALIŞTIĞIMIZ İKİ KARGO ŞİRKETİNİN ANLAŞMALI OLDUĞUMUZ CARİ HESAP KODLARIYLA MUTLAKA GERİ GÖNDERİM YAPILMALIDIR.
3-Kiraya Veren ürünün, hasarsız ve temiz olarak Kiracıya teslim edileceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4-Kiracı ürünün kendisine teslimi ile ürün ile ilgili her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu, ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder.
5-Kiracı kiralanan ürüne sadece boyunu kısaltmak amacıyla teyel dikiş yapma hakkına sahiptir. (Teyel dikiş ürünün kesilmeden aralıklı dikilmesine denir)Bunun dışında kiralanan ürüne yapılan tadilat Kiraya veren tarafından kabul edilmeyecektir. Lüks perakende kapsamında kiralamış olduğunuz ürünlerde doğan hasar, yanık, kaybolma, yırtılma gibi deformeler sigorta kapmasında olmayıp, müşteriden temin edilmektedir.
6-Kiracı Ürün’ün kendisine teslimi ile Ürün ile ilgili her türlü hasar ve zarardan sorumlu olduğunu, Ürün’ün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli tedbirleri alacağını taahhüt eder. Şu kadar ki; Kiracı tarafından kiralanan Ürün’ün “lüks çanta” kategorisinde olması ve Kiracı’nın söz konusu Ürün’ü teslim aldıktan sonra Ürün’ün herhangi bir zarara uğraması durumunda Kiracı, Ürün’ün Kiraya Veren tarafından kiralama öncesi kendisine bildirilen toplam değerini Kiraya Veren’in ilk talebinde Kiraya Veren’e ödemekle yükümlü olacaktır.Alınacak bedel ürünün perakende satış fiyatıdır.
7-Kiracı tarafından iade edilen ürünün, Kiraya Veren tarafından Kiracıya gönderilmiş olan üründen farklı olduğunun Kiraya Veren’ in çalışanları tarafından anlaşılması halinde, Kiraya Veren orijinal ürünün kendisi tarafından belirlenecek bedelini Kiracı’dan tahsil etmeye yetkili olacaktır. Lüks perakende kapsamında kiralamış olduğunuz ürünlerde doğan hasar , yanık ,kaybolma, yırtılma gibi deformeler sigorta kapmasında olmayıp, müşteriden temin edilmektedir.
8-Kiracı ödeme yaptıktan sonra kiralamadan 24 saat içinde vazgeçtiği takdirde, ödenen ücret kendisine iade edilir. Kiracı, 24 saat geçtikten sonra kiralamadan vazgeçmesi durumunda, para iadesi talep etme hakkına sahip olmadığını, ödediği tutarı 6 ay içinde başka bir ürün kiralamada kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.
9-Alıcının seçmiş olduğu elbise için ekstra beden seçimi yaparak alternatif oluşturma hakkına sahiptir. Ancak seçmiş olduğu ekstra bedenin faklı Alıcılar tarafından kiralanmasına engel teşkil ettiğini kabul eder ve almış olduğu bu hizmetin tüketimi Alıcı’nın teslim alması ve denemesiyle sona erer. Bir diğer deyişle hizmet tamamlanmış ve tükenmiş olduğundan hizmet bedeli iade kapsamına girmez.
10-Aynı tarihler için iki elbise arasında karar veremeyen Alıcılar için alternatif elbise seçme hakkı verilmektedir. Bu hizmet Alıcının alternatif elbiseyi teslim almasıyla tamamlanır ve tüketim gerçekleşmiş olur. Bir diğer deyişle hizmet tamamlanmış ve tükenmiş olduğundan hizmet bedeli iade kapsamına girmez.
11-İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda Bursa Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak kabul edilecektir.